Products
食品原料

食品添加物維生素

 • 維生素A
 • 維生素B
 • 維生素B1
 • 維生素B2
 • 維生素B6
 • 維生素B12
 • 維生素C
 • 維生素D3
 • 維生素E
 • 維生素K1
 • 菸鹼醯胺
 • 本多酸鈣
 • 葉酸
 • 生物素
 • 胡蘿蔔素
 • 重酒石酸膽鹼
 • 肌醇
 • 綜合維生素B群
 • 綜合維生素
 • 元氣維生素B群
 • 滿點綜合維生素
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物礦物質

 • 碳酸鎂
 • 氧化鎂
 • 硫酸鎂
 • 氯化鎂
 • 焦磷酸鐵
 • 碘化鉀
 • 葡萄糖酸亞鐵
 • 葡萄糖酸鈣
 • 葡萄糖酸銅
 • 葡萄糖酸鋅
 • 葡萄糖酸錳
 • 葡萄糖酸鎂
 • 磷酸二氫鉀(磷酸一鉀)
 • 磷酸氫二鉀(磷酸二鉀)
 • 磷酸三鎂
 • 磷酸氫鈣(磷酸二鈣)
 • 磷酸鈣(磷酸三鈣)
 • 氯化鉀
 • 檸檬酸鉀
 • 檸檬酸鈉
 • 檸檬酸鈣
 • 乳酸鈣
 • 碳酸鈣
 • 综合礦物質
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物胺基酸

 • DL-蛋胺酸(甲硫胺酸)
 • L-α-胺基異戊酸(L-纈胺酸)
 • L-天門冬胺酸
 • L-半胱胺酸鹽酸鹽
 • L-胱胺酸
 • L-白胺酸
 • L-色胺酸
 • L-異白胺酸
 • L-組胺酸
 • L-脯胺酸
 • L-絲胺酸
 • L-酪胺酸
 • L-羥丁胺酸
 • L-精胺酸
 • L-麩醯胺酸
 • L-苯丙胺酸
 • 牛磺酸
 • 鹽酸L-二胺基己酸(L-離胺酸)
 • L-肉酸(L-卡尼汀)
 • 支鏈胺基酸(BCAA)
 • 綜合胺基酸
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物酵素製劑

 • 木瓜酵素
 • 蛋白質分解酵素
 • 鳳梨酵素
 • 脂肪分解酵素
 • 澱粉酵素
 • 纖維酵素
 • 綜合酵素
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物調味劑

 • 巴糖醇
 • 麥芽糖醇
 • 己六醇
 • 木糖醇
 • 甘露糖醇
 • 赤藻糖醇
 • 乳糖醇
 • 檸檬酸鈉
 • 檸檬酸鉀
 • L-麩酸
 • 甜菊糖苷
 • 羅漢果苷
 • 阿斯巴甜
 • 蔗糖素
 • 醋磺內酯鉀(AK)
 • 無水檸檬酸
 • DL-蘋果酸
 • 乳酸
 • 琥珀酸
 • L-麩酸鈉
 • 胺基乙酸(甘胺酸)
 • DL-丙胺酸
 • 果糖
 • 乳糖
 • 阿拉伯糖
 • I+G
 • 琥珀酸鈉
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物黏稠劑

 • 海藻酸鈉
 • 乾酪素鈉
 • 鹿角菜膠
 • 玉米糖膠(三仙膠)
 • 果膠
 • 結蘭膠
 • 關華豆膠
如需進一步資料,請聯繫我們

食品添加物品質改量劑、其他

 • 二氧化矽
 • 硬脂酸鎂
 • L-半胱氨酸鹽酸鹽
 • D-山梨醇
 • 麥芽糖醇
 • 乳鐵蛋白
如需進一步資料,請聯繫我們